Stone business Bedrock
کوه دنا را بهتر بشناسیم

کوه دنا را بهتر بشناسیم

کوه دنا را بهتر بشناسیم

22 مهر 1397
0
0
رضا اکبری
کوه دنا را بهتر بشناسیم.
کوه دنا چیست و به کجا تعلق دارد؟ در این کوه چه سنگ هایی وجود دارد چه کاربردهایی دارند

لطفا صبر کنید