Stone business Bedrock
 نشست اتاق بازرگانی ایران با عنوان بررسی کسب و کارهای پلتفرمی و سرمایه‌گذاری در بخش صنایع و معادن برگزار شد.(Fa)

نشست اتاق بازرگانی ایران با عنوان بررسی کسب و کارهای پلتفرمی و سرمایه‌گذاری در بخش صنایع و معادن برگزار شد.(Fa)

مهندس رشید کیانی‌پور از پلتفرم صنعت سنگ و معدن گفت

نشست اتاق بازرگانی ایران با عنوان بررسی کسب و کارهای پلتفرمی و سرمایه‌گذاری در بخش صنایع و معادن برگزار شد.(Fa)

1 دی 1397
0
0
رشید کیانی پور
مدیر اجرایی
 نشست اتاق بازرگانی ایران با عنوان بررسی کسب و کارهای پلتفرمی و سرمایه‌گذاری در بخش صنایع و معادن برگزار شد.(Fa). مهندس رشید کیانی‌پور از پلتفرم صنعت سنگ و معدن گفت
نشست اتاق بازرگانی ایران با عنوان بررسی کسب و کارهای پلتفرمی و سرمایه‌گذاری در بخش صنایع و معادن برگزار شد.

مهندس رشید کیانی‌پور، دانش‌آموخته‌ی مهندسی عمران از دانشگاه یزد و بنیان‌گذار پلتفرم صنعت سنگ و معادن (زیگوراک) به بررسی رویکردهای حل مساله در کسب و کارهای پلتفرمی، خرید و فروش اینترنتی سنگ تزیینی و ساختمانی با توجه به پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنایع و معادن سخن گفت و نمونه فعالیت در صنعت سنگ و معدن را ارایه داد. نشست اتاق بازرگانی ایران شنبه 16 تیرماه 1397 خورشیدی از ساعت 19 و 30 دقیقه تا 21 در تالار همایش انجمن زرتشتیان تهران برگزار شد.

لطفا صبر کنید